Varför skriver journalister mest om negativa nyheter?

Dagstidningar och nyhetsprogram säger att de ”speglar” samhället och rapportera om det som händer oavsett om det är positiva eller negativa nyheter. Men den som granskar utbudet kommer snart att se att de negativa nyheterna väger över rejält. Ser man sedan på samhället är det knappast övervägande negativt. I alla fall inte om man jämför mot många andra länder och samhällen runt om i världen. Vad ligger då bakom journalisternas fokus på negativa nyheter?

En orsak kan vara att journalister utbildas i att vara granskande och ifrågasättande på deras utbildningar. De får gärna vara en ”nagel i ögat” hos beslutsfattarna och absolut inte bara leverera det som makten vill att ska förmedlas. Detta synsätt kan även spegla sig i granskningen av samhället, företag och annat.

Ytterligare en orsak kan vara att dåliga nyheter är händelser som sker som inte följer ”vanligt” beteende. Det är inte normalt att det sker ett jordskalv med 1000 personer som dör men det är normalt att 50.000 personer åker på semester till Thailand. Då de negativa nyheterna överlag är mot ”normalitet” skapar de också ett nyhetsvärde. Detta speglar sig även hur katastrofer presenteras i media. En svältkatastrof som pågår under flera år eller ett långdraget krig skildras inte så ofta. Det har helt enkelt blivit en ”normalitet” i det land som det utspelar sig.

En annan aspekt är dessa dåliga nyheter säljer bättre. Skulle det vara annorlunda och positiva nyheter generellt skulle vara något som efterfrågades skulle rubriksättarna, artikelskrivarna och ansvarig utgivare snart lagt om fokus. Trots allt är det en ekonomisk fråga för företagen inom mediabranschen. Oavsett vilken ideologi som ligger eller inte ligger bakom tidningens fokus.