Säkra upp företaget med hjärtstartare med mera

Alla företag bör alltid ha utrustning i byggnaden som kan hjälpa till vid eventuell sjukdom eller skada. Det kan vara allt från förbandslådor till hjärtstartare, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om någon plötsligt får hjärtstillestånd.

Om någon råkar ut för hjärtstillestånd är de första minuterna efteråt väldigt kritiska. Att få rätt hjälp under de första minuterna kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärt-lungräddning gör skillnad om det påbörjas på direkten, men det absolut bästa vid en sådan händelse är en hjärtstartare.

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en liten EKG-maskin som kan ge små stötar för att starta om ett hjärta vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartare är en mycket effektiv maskin som räddar många liv varje år runt om i världen. Får ni bara igång hjärtat igen kan ambulans och akutpersonal ta hand om resten när de kommer till platsen.

Om ni inte redan har en hjärtstartare på företaget är det dags att ni införskaffar det snarast möjligen. Det går att hitta sådana maskiner på HLR Hjälpen. Har ni ett stort kontor med många våningar är det rekommenderat att ni har en på varje våning, eftersom de första minuterna efter hjärtstoppet är de mest kritiska.