Positivt när din rehab hjälper dig framåt

Av olika anledningar kan du komma i en situation där du är i behov av rehab. Rehab är egentligen en förkortning av rehabilitering som innebär att du åter tränar upp en fysisk förmåga som kroppen tidigare har förlorat. Det kan handla om en idrottsskada eller om besvär som har med ålder och sjukdom att göra. 

Rätt till rehabilitering

I Sverige finns en bra och utbyggd rehabilitering inom landets alla landsting. Det innebär att du efter en skada eller ett besvär kan få träffa en sjukgymnast som är expert på alla former av fysiska skador och rörelsehinder. Sjukgymnasten eller fysioterapeuten kan sedan lägga upp en behandlingsplan till dig. Ofta handlar det om att gå ett visst antal gånger till rehaben. I samråd med sjukgymnasten utför du sedan ett antal fysiska övningar.

Dra nytta av träningen

Om du har rätt till rehab ska du verkligen dra nytta av den och närvara vid varje tillfälle som du får! Fysioterapeuterna är ofta väldigt duktiga på att hitta rätt träning. Då kan du återfå kraften i dina muskler och leder. Mellan träningstillfällena kan du även passa på att göra några extra övningar om du har egna träningsredskap hemma.