Vad händer i hjärnan när man tänker positivt?

Med ett positivt tänkande kan du förändra din vardag och bli en lyckligare person – men hur påverkas egentligen hjärnan av ett positivt tankesätt? Kan vi verkligen påverka vår hjärna fysiskt genom våra tankar?

Faktum är att vi ständigt påverkar hjärnan fysiskt. När du känner dig stressad utsöndrar hypotalamus kortisol och säger åt din kropp att göra sig redo för att fly ”faran”. I samband med utsöndringen går det mindre energi till immunförsvaret och matsmältningen för att kroppen istället ska kunna fokusera på att fly. På grund av detta kan långvarig stress på sikt vara skadligt för kroppen: immunförsvaret och matsmältningen behöver energi. Det bästa du kan göra för att motverka stress, är att försöka tänka positivt. Istället för att tänka ”Jag kommer aldrig att hinna i tid” kan du tänka ”Jag hinner nog dit och om inte jag hinner i tid är det inte hela världen”. Studier visar att det bästa sättet att hålla hjärnan i trim långt upp i åldrarna är att försöka undvika negativa tankar och istället tänka positivt. Är du optimistisk har du chansen att öka din livslängd, då hjärnan blir friskare. Du kan alltså påverka ditt välmående både fysiskt och psykiskt. Din hjärna är alltid kapabel till förändringar, så det är inte för sent att ändra ditt tankemönster.