Smärtlindring

Det finns många personer som upplever smärtor av olika slag i sin vardag. Orsaken till smärtorna är inte alltid känd men vi har många sätt att försöka bli kvitt eller åtminstone behandla smärta idag.

En vanlig behandlingsmetod är så klart den farmakologiska. Detta betyder att personen i fråga på ett eller annat sätt får ett smärtstillande läkemedel. Denna är ofta rekommenderade metoden för tillfällig smärta, men används naturligtvis även vid kronisk smärta.

Farmakologisk behandling kan absolut hjälpa, men det är inte en lösning för eventuella underliggande problem. Många gånger är ju orsaken något som kroppen kan hantera själv, det tar bara tid. Läkemedel kan då hjälpa en att fungera normalt medan kroppen löser dessa besvär.

Andra gånger kompletterar man behandlingen med icke-farmakologiska behandlingar. Dessa kommer i rad olika former och kan bland annat vara:

  • Kognitiv Beteendeterapi (KBT) - en terapi form som ämnar förändra negativa tankar och beteenden. Mer om detta går att läsa på Psykologiguiden. 
  • Naprapati - en alternativmedicin som huvudsakligen fokuserar på besvär med rygg, muskler och leder.
  • Elektroteriapi - en behandlingsmetod där man anbringar elektricitet direkt på kroppen. Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) är en vanlig form av detta där man med en batteridriven apparat och plattor som sätts direkt mot huden används för att överföra elektriciteten. 1177 Vårdguiden har mer information om detta.
  • Massage - ett sätt att lindra smärta och ömhet i muskler och leder har länge varit genom massage. Det finns många olika massagemetoder och tekniker som kan användas beroende på vilken typ av smärta en person upplever och var den sitter.
  • Värme/kyla - ibland kan smärta lindras med något så enkelt som att värma eller kyla området i fråga. Vilken behandlingsmetod som fungerar bäst beror delvis på vad som orsakar smärtan men även i vilket stadie den är i. Sajten Skaderehab kan utveckla detta något mer.