Hitta glädjen på jobbet

För de allra flesta svenskar är jobbet vår viktigaste sociala knutpunkt. Det är här som vi tillbringar majoriteten av vår vakna tid - och det är här som vi har några av de viktigaste sociala kontakterna. Det är därför uppenbart att vår trivsel på jobbet påverkar den psykologiska hälsan i allmänhet. Utan glädje på jobbet är risken stor att ditt liv i allmänhet känns trist och livlöst. Som tur är finns det sätt att försöka hitta glädjen på jobbet - både individuellt och i samspelet med kollegorna. Det gör att produktiviteten ökar samt att sjukdagarna minskar med stora fördelar för alla inblandade.

Teambuilding

Teambuilding är ett särskilt populärt sätt att öka glädjen i arbetslaget. En anledning till att många inte trivs på jobbet är att de saknar tillit och en känsla av gemenskap med de andra på samma arbete. Teambuilding syftar till att ordna det. Det kan handla om olika aktiviteter som stärker de sociala banden på arbetsplatsen. Ett exempel är en kick-off som gör att du får möjlighet att lära känna dina kollegor på ett djupare plan. Det kan också handla om regelbundna sociala möten för att diskutera saker mer informellt och skapa en härlig arbetsgemenskap. Arbetsgladje.se har många tips och utbildningar för att skapa ett bättre klimat i arbetsgruppen.

Stresshantering

Det kan även finnas individuella orsaker till att glädjen på jobbet försvinner. Många studier har visat att stress har stor negativ inverkan på välbefinnandet och produktiviteten. Det är inte i någons intresse att du mår dåligt på jobbet - du lider själv av det och får inte lika mycket gjort. Att försöka hantera stressen genom att våga delegera uppgifter till andra eller att få professionell hjälp är beprövade sätt att göra livet enklare. Ofta kan det också hjälpa genom att våga prata öppet om problemet och se om fler befinner sig i samma situation där stressen påverkar negativt på prestationen och psyket.