Bra rutiner gör dig lyckligare

Människor vars tillvaro till vis del är strukturerad, med bra rutiner i vardagen, tenderar att leva lyckligare liv än andra. Märk väl att detta är något av en grov generallisering och inte ett definitivt påstående som är sant för alla. Hur som helst, mycket verkar ändå tyda på att det skulle kunna ligga till på detta vis, men vad räknas då som bra rutiner i vardagen?

Bra rutiner handlar till stor del om att tillfredställa en människas alla mest grundläggande behov. Här talar vi om allt ifrån att få nog med sömn till den näring som kroppen behöver för att kunna fungera någorlunda optimalt. Andra saker som är viktigt är sådant som trygghet och stabilitet, något som man bland annat får av att ha en anställning (en annan högst daglig rutin för väldigt många människor). Att vara älskad och uppskattad är andra saker som vi människor mår väldigt bra och som därför är några av dom saker till varför vi människor behöver social kontakt med andra människor i vardagen.

Maslows behovstrappa

En som tidigt förstod det här med vikten av rutiner och grundläggande behov var forskaren och vetenskapsmannen Abraham Maslow. Han mest kända bedrift är hans behovstrappa som av naturliga orsaker går under namnet "Maslows behovstrappa", eller "Maslow's hierarchy of needs", på engelska.

Denna trappe eller pyramid består av sådant som är nödvändigt för en människas välbefinnande och börjar med de allra mest grundläggande pusselbitarna i botten. Tanken är att man inte kan gå vidare till nästa steg utan att först lägga den nödvändiga grund som behövs på den plattform som man förnärvarande befinner sig på. 

De viktigaste punkterna enligt Maslow

Maslow ansåg att de allra viktigaste punkterna, alltså det som bygger den initiala grunden, var följande:

Mat, vatten, sömn, syre, fysisk aktivitet, sex, samt en vilja och möjlighet att kunna undvika smärta av olika slag. Det är sådant som gör företag som Greatlife så viktigt för personer som annars har svårt att tillhandhålla sig själv med alla den näring som de behöver, för att därefter allt från fysisk aktivitet till sömn ska kunna fungera så bra som möjligt.

I slutändan så kommer nämligen byggstenar som dessas vara vitala för att skapa en bättre och i slutändan alltså lyckligare tillvaro, det är något som bevisats gång efter vartannat, även om vissa delar i Maslows behovstrappa fortfarande är något omdiskuterade.